การคืนสินค้า

1.ลูกค้าได้รับสินค้า หรือ การขาย ไม่ตรงกับที่ตกลงกับทางร้านไว้ อย่างมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ตรงอย่างไร
2.สินค้าชำรุด บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการผลิต ลูกค้าต้องการคืนโดยไม่เปลี่ยนสินค้า

การคืนเงิน

ทางร้านจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1.ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคาเจ้าของบัตร ของลูกค้า
2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ